L'Ajuntament de Mequinensa convoca el IV Premi d'Investigació "Jesús Moncada"

Els treballs poden presentar-se fins el 25 de setembre de 2021 i hauran d'estar relacionats amb l'obra de l'escriptor o amb la seva Mequinensa natal.

La convocatòria 2021 del Premi d'Investigació "Jesús Moncada", que es decidirà a finals d'any, manté els 3.000 euros de dotació econòmica i la temàtica dels treballs presentats després que l'any passat s'ampliés a l'"univers mequinensà". Així els treballs podran tractar tant de l'obra de l' escriptor de Mequinensa com de qüestions relacionades amb la història, la llengua, la mineria, les tradicions, els personatges d'interès o la navegació de la localitat, que Moncada va retratar magistralment en els seus relats.

El Premi té un objectiu clar: "donar suport i posar en valor la cultura i la història com a eina de recerca, desenvolupament i innovació a partir de la feina interdisciplinari i en la creença que tota societat que vol avançar ha de mirar al seu passat, prendre consciència del seu present i projectar-se cap al futur "per situar Mequinensa com "un epicentre cultural de referència".

Les bases es poden consultar al Boletín Oficial de la Província de Zaragoza (BOPZ) o bé a la web de l' Ajuntament de Mequinensa. Els treballs, en castellà o català, es podran presentar fins al 25 de septembre, Hauran de ser originals i inèdits i no haver estat premiats amb anterioritat ni haver-se presentat a cap altre certamen. Tindran una extensió màxima de 300 pàgines, a una sola cara, es presentaran sota lema i pseudònim i s'adjuntarà una còpia en suport paper i una altra en suport digital. Un jurat determinarà el treball guanyador en base als criteris de valoració establerts.

El termini de resolució i notificació serà de sis mesos. Els drets de la primera edició, en qualsevol suport, de l'obra premiada queden expressament cedits a l' Ajuntament de Mequinensa o a qui aquest determini. L'autor o autors hauran d'estar presents en l'acte de lliurament del Premi i a la presentació pública del treball d'investigació premiat en un acte obert en una data que es determinarà de comú acord.

A la primera edició, Laura Farré Badía, amb “L’estil literari de Jesús Moncada a ‘Estremida memòria’: entre el català normatiu i la llengua de Mequinensa”, i Artur García Fuster, amb “Memòria, oralitat i ironia a la narrativa de Jesús Moncada”, van resultar els guanyadors "ex aequo" del Premi d'Investigació "Jesús Moncada". A la segona, Laura Farré va repetir amb "La comunicació no verbal a ‘Estremida memoria’ de Jesús Moncada” i en la de l'any passat Jaume Arbiol Agné va ser el premiat amb “Mequinensa 1808-1898: 90 anys del segle XIX”.

Abrir chat