El Premi d'Investigació "Jesús Moncada" 2020 s'obre a l ' "univers" de l'escriptor de Mequinensa

Per primera vegada en els seus tres anys d'història es poden presentar treballs relacionades amb l'obra literària de l'mequinensà i amb la seva Mequinensa natal, que retrata magistralment en les seves obres

La convocatòria del III Premi d'Investigació “Jesús Moncada”, que impulsa l' Ajuntament de Mequinensa, es presenta amb novetats importants especialment en la temàtica dels treballs presentats. En aquesta edició 2020, a més del vessant dirigit a l'estudi de l'obra de l'escriptor de Mequinensa, s'amplia el seu àmbit a l'"univers mequinensà", és a dir, a la història, la llengua, la mineria, les tradicions, els personatges mequinensans o la navegació. Aspectes que Moncada va retratar magistralment en els seus relats.

L'objectiu del Premi, que compta amb una dotació econòmica de 3.000 euros, és "donar suport a la posada en valor de la cultura i la història com a eina de recerca, desenvolupament i innovació a partir del treball interdisciplinari i en la creença que tota societat que vol avançar ha de mirar al seu passat, prendre consciència del seu present i projectar-se cap al futur "per situar a Mequinensa com un epicentre cultural de referència".

Els originals es poden presentar fins el 25 de setembre del 2020 i les bases es poden poden consultar al Boletín Oficial de la Província de Zaragoza (BOPZ) o bé a la web de l' Ajuntament de Mequinensa. Els treballs, en català o castellà, hauran de ser originals i inèdits i no haver estat premiats amb anterioritat ni haver-se presentat a cap altre concurs. Tindran una extensió màxima de 300 pàgines, a una sola cara, es presentaran amb pseudònim i s'adjuntarà una còpia en suport paper i una altra en suport digital. Un jurat determinarà el treball guanyador en base als criteris de valoració establerts.

El termini de resolució i notificació serà de sis mesos. Els drets de la primera edició, en qualsevol suport, de l'obra premiada queden expressament cedits a l' Ajuntament de Mequinensa o a qui aquest determini. L'autor o autors hauran d'estar presents en l'acte de lliurament i a la presentació pública del treball d'investigació premiat.

A la primera edició, Laura Farré Badía, amb “L’estil literari de Jesús Moncada a ‘Estremida memòria’: entre el català normatiu i la llengua de Mequinensa”, i Artur García Fuster, amb “Memòria, oralitat i ironia a la narrativa de Jesús Moncada”, van resultar els guanyadors "ex aequo" del IPremi d'Investigació "Jesús Moncada". A la segona edició, Laura Farré va repetir premi amb “La comunicació no verbal a ‘Estremida memoria’ de Jesús Moncada”.

× ¡Hola!