Convocat el V Premi d'Investigació Jesús Moncada

L'Ajuntament de Mequinensa ha fet públiques les bases del Premi dotat amb 3.000 euros i les propostes, que hauran d'estar relacionades amb l'obra de l'escriptor o amb la Mequinensa natal, podran presentar-se fins al 26 de setembre de 2022.

Fins al 26 de setembre de 2022 està obert el termini per participar al V Premi de Recerca Jesús Moncada que convoca anualment l' Ajuntament de Mequinensa i que te una dotació econòmica de 3.000 euros. Els treballs presentats podran tractar sobre l'obra de l'escriptor de Mequinensa o l'univers mequinensà abordant altres qüestions relacionades amb la història, la llengua, la mineria, les tradicions, els personatges d'interès o la navegació a la localitat, que Moncada va retratar magistralment en els seus relats.

Tal com figura a les bases, que es poden consultar al Boletín Oficial de la Província de Zaragoza (BOPZ) o bé a la web de l' Ajuntament de Mequinensa, el Premi té un objectiu clar: “donar suport a la posada en valor de la cultura i la història com a eina de recerca, desenvolupament i innovació a partir del treball interdisciplinari i en la creença que tota societat que vol avançar ha de mirar el seu passat, prendre consciència del seu present i projectar-se cap al futur” per situar a Mequinensa com "un epicentre cultural de referència".

Els treballs, en castellà o català, podran presentar-se fins al 25 de septembre, Hauran de ser originals i inèdits i no haver estat premiats amb anterioritat ni haver-se presentat a cap altre certamen. Tindran una extensió màxima de 300 pàgines, a una sola cara, es presentaran sota lema i pseudònim i s'adjuntarà una còpia en suport paper i una altra en suport digital. Un jurat determinarà el treball guanyador en base als criteris de valoració establerts.

El termini de resolució i notificació serà de sis mesos. Els drets de la primera edició, en qualsevol suport, de l'obra premiada queden expressament cedits a l' Ajuntament de Mequinensa o a qui aquest determini. L'autor o autors hauran d'estar presents en l'acte de lliurament del Premi i a la presentació pública del treball d'investigació premiat en un acte obert en una data que es determinarà de comú acord.

A la primera edició, Laura Farré Badía, amb "L’estil literari de Jesús Moncada a ‘Estremida memòria’: entre el català normatiu i la llengua de Mequinensa", i Artur García Fuster, amb "Memòria, oralitat i ironia a la narrativa de Jesús Moncada”, van resultar els guanyadors “ex aequo” del Premi d'Investigació “Jesús Moncada”. A la segona, Laura Farré va repetir amb "La comunicació no verbal a ‘Estremida memoria’ de Jesús Moncada” i a la del 2020 Jaume Arbiol Agné va ser el premiat amb “Mequinensa 1808-1898: 90 anys del segle XIX”. L'edició 2021, la de l'any passat, va ser declarada deserta pel jurat.