Convocat el VI Premi d'Investigació Jesús Moncada dotat amb 3.000 euros

Fins al 26 de setembre del 2023 està obert el termini de presentació de treballs que hauran d'estar relacionats amb l'obra de l'escriptor o bé amb la Mequinensa natal.

El Ajuntament de Mequinensa ha fet públiques les bases del VI Premi d'Investigació Jesús Moncada. Els treballs presentats poden versar sobre l'obra de l'escriptor de Mequinensa o bé a l'univers mequinensà que Moncada va retratar a les seves obres, abordant altres qüestions relacionades amb la història, la llengua, la mineria, les tradicions, els personatges d'interès o la navegació a la localitat. El termini de presentació d'originals finalitza el 26 de setembre i les bases es poden consultar a la pàgina web i la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Mequinensa o a la Base de Dades Nacional de Subvencions així com presencialment a l' Oficina d'Atenció al Ciutadà en horari de 9 del matí a 2 de la tarda.

Aquest guardó, dotat amb 3.000 euros en metàl·lic i l'edició del treball guanyador, té com a objectiu “donar suport a la posada en valor de la cultura i la història com a eina de recerca, desenvolupament i innovació a partir del treball interdisciplinari i en la creença de que tota societat que vol avançar ha de mirar el seu passat, prendre consciència del seu present i projectar-se cap al futur” per situar a Mequinensa com "un epicentre cultural de referència".

Els treballs, en castellà o català, hauran de ser originals i inèdits i no haver estat premiats amb anterioritat ni presentar-se a cap altre certamen. Tindran una extensió màxima de 300 pàgines, a una sola cara, es presentaran sota lema i pseudònim i s'adjuntarà una còpia en suport paper i una altra en suport digital. Un Jurat determinarà el treball guanyador sobre la base dels criteris de valoració establerts.

El termini de resolució i notificació serà de sis mesos a partir de la fi del termini de presentació de les sol·licituds. Els drets de la primera edició, en qualsevol suport, de l'obra premiada queden expressament cedits al Ajuntament de Mequinensa o a qui aquest determini. L'autor o autors hauran d'estar presents en l'acte de lliurament del Premi i a la presentació pública del treball d'investigació premiat en un acte obert en una data que es determinarà de comú acord.

 

El primer Premi d'Investigació Jesús Moncada va recaure “ex aequo” a Laura Farré Badía, amb “L'estil literari de Jesús Moncada a “Estremida memòria”: entre el català normatiu i la llengua de Mequinensa”, i Artur García Fuster, amb “Memòria, oralitat i ironia a la narrativa de Jesús Moncada”. A la segona, Laura Farré va repetir com a premiada amb “La comunicació no verbal a 'Estremida memòria' de Jesús Moncada” i el 2020 Jaume Arbiol Agné va ser el guanyador amb “Mequinensa 1808-1898: 90 anys del segle XIX”. L'edició 2021 va ser declarada deserta pel Jurat mentre que el 2022 el guardó va recaure en l'hongaresa Krisztina Nemes per “Història i memòria al mite de Mequinensa. La història escrita a la novel·la de Camí de sirga de Jesús Moncada.

× ¡Hola!